Definicja konsorcjum
 Oceń wpis
   

Konsorcjum to nic innego, jak organizacja, która zrzesza ze sobą kilka podmiotów gospodarczych, które bardzo dokładnie określiły swój cel na którego realizację został wyznaczony dokładny termin. Tytułowe konsorcja tworzone są ze względu na ryzykowne i bardzo rozbudowane inwestycje.

Utworzenie konsorcjum daje możliwość podjęcia realizacji wykonania ściśle określonego celu, którego wielkość zdecydowanie przekracza możliwości pojedynczej firmy. Za przykład takiego działania można śmiało podać modernizację autostrad bądź budowę lotniska.

Podmioty tworzące konsorcjum są od siebie całkowicie niezależne, ale ze względu na utworzone konsorcjum, prowadzą wspólną politykę finansową, która koniecznie musi zostać poprzedzona odpowiednio zapisanym dokumentem.

Jednym z pierwszych zadań utworzonego konsorcjum jest określenie konkretnego podmiotu lub osoby, która będzie odpowiedzialna za reprezentowanie jego spraw na zewnątrz. Kwestia ta koniecznie powinna zostać uregulowana pod kątem prawnym. W praktyce najczęściej jest to sporządzenie dodatkowej umowy pomiędzy konsorcjum, a podmiotem lub osobą reprezentującą.

Komentarze (0)
Informacje w umowie spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Umowa spółki z o.o.  jest dokumentem w którym określa się dane podmiotu oraz zasady jego funkcjonowania. Przedsiębiorcom pozwala się dowolnie formułować treść umowy spółki z o.o. poda warunkiem, że nie zabraknie w niej kilku najważniejszych elementów:

 - nazwy spółki,

 - siedziby spółki,

 - przedmiotu działalności,

- wysokości kapitału zakładowego,

 - informacji o możliwości posiadania przez wspólnika więcej niż jednego udziału,

 - informacji o zasadach reprezentacji spółki,

 - liczby i wartości nominalnej udziałów,

 - czasu jej trwania, jeśli jest określony.

Poza informacjami, które obowiązkowo muszą się znaleźć  w umowie spółki z o.o., warto jest dodać informacje o:

1. sposobie pokrycia kapitału początkowego, 

2. możliwości późniejszego podwyższenia kapitału zakładowego,bez konieczności wprowadzania zmian w umowie,

3. prawie do powoływania członków zarządu i ich odwoływania,

4. składzie pierwszego zarządu i jego kadencji itp.

Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć w KRS, rejestrując spółkę z o.o. - kliknij!

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Co warto wiedzieć o KRS?
 Oceń wpis
   

 Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi jeden z najważniejszych etapów tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej na temat tego rejestru.

KRS to rejestr powszechny, działający dopiero od 2001 roku. W tym czasie zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy.

KRS obejmuje on 3 odrębne rejestry: 
1. Rejestr Przedsiębiorców, 
2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
3. Rejestr dłużników niewypłacalnych. 

Krajowy Rejestr Sądowy ma dwie podstawowe funkcje, którymi są:
  • funkcja informacyjna - rejestr ten stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach będących w obrocie gospodarczym. 
  • funkcja legalizacyjna - wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych (nadawanie osobowości prawnej).
 
Od 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości istnieje możliwość korzystania z wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych na w KRS. 
Komentarze (0)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Oferujemy na sprzedaż także: spółki akcyjne, komandytowe, z o.o. komandytowe, komandytowo-akcyjne.
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-07-13 10:00 Co to jest prokura?
2017-06-29 09:27 Zmiana w umowie spółki z o.o.
2017-06-14 12:19 Spółka z o.o. non profit
2017-05-25 11:29 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
2017-05-11 11:36 Sekcje PKD
Najnowsze komentarze
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]
2017-04-19 09:43
wiadomoscidlaciebie:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Tak, to rozwiązanie zgodne z prawem :)
2017-04-19 09:41
Maciej5858:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Czy to jest bezpieczne rozwiązanie?
2017-02-08 11:33
Kamil2525:
Otoczenie przedsiębiorstwa
Bardzo ważne jest, aby brać te czynniki pod uwagę decydując się na rozwój przedsiębiostwa
2016-12-28 12:25
wiadomoscidlaciebie:
Etapy rejestracji spółki przez Internet
Tak, na życzenie Klienta.