Agio
 Oceń wpis
   

Wspólnik w czasie wnoszenia wkładów na pokrycie udziałów musi wpłacić ich wartość nominalną. Przykładowo może on obejmując pięć udziałów wpłacić 250 zł (po 50 zł każdy) lub też znacznie więcej.


Agio nazywa się różnicę pomiędzy wartością wpłaconą do spółki przez wspólnika a wartością nominalną obejmowanych udziałów.

Agio dopuszczalne jest niezależnie od tego czy wkłady na pokrycie kapitału zakładowego są wnoszone w formie wkładu pieniężnego czy aportu. W przepisach prawnych nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości agio, znajdziemy w nich tylko informacje, że nadwyżka wpłacana jest na poczet kapitału zapasowego. Spółka, której kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o.) może posiadać kilkukrotne większy kapitał zapasowy. 

Agio może pochodzić w płat jednego lub więcej wspólników. Za pomocą nadwyżek często uprzywilejowuje się udziały jednego ze wspólników.

W czasie rejestracji działalności przedsiębiorcy obejmując udziały za kwotę wyższą niż wartość minimalna muszą wnieść nadwyżkę jeszcze przed powstaniem sp. z o.o.. Agio musi być wpłacone jednocześnie wkładem na pokrycie kapitału zakładowego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej
oficjalnej stronie.
Komentarze (0)
Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 Oceń wpis
   

Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna. Jest ona bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ odpowiedzialność jak sama nazwa wskazuje jest ograniczona. Wspólnicy nie muszą więc obawiać się o prywatne majątki.

Kapitał własny spółki to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on z wkładów wnoszonych przez wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu czy też z części zysku, aktualizacji wyceny lub sprzedaży udziałów.

 

- kapitał podstawowy,

- należne wpłaty na kapitał podstawowy,

- udziały własne,

- kapitał zapasowy,

- kapitał z aktualizacji wyceny,

- pozostałe kapitały rezerwowe,

- zysk lub strata z lat ubiegłych,

- zysk lub strata netto.

 

Umowa spółki powinna określa wysokość kapitału zakładowego.


 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej oficjalnej stronie.

Komentarze (0)
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
 Oceń wpis
   
Kodeks spółek handlowych określa elementy, które muszą znajdować się na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należą do nich:

1. Firma spółki
Nazwa może być dowolna. Nie ma obowiązku umieszczenia w niej danych wspólników. Warto jednak sprawdzić czy jakiś nasz konkurent oby na pewno nie działa na rynku pod podobną nazwą.

2. Siedziba spółki
Siedzibą jest miejscowość, w której siedzibę ma zarząd spółki. Adres spółki nie jest umieszczany na umowie.
Siedziba spółki określa odpowiednie właściwości sądu rejestrowego, urzędu ubezpieczeń społecznych oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. 

3. Przedmiot działalności spółki 
Określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD. Warto mieć na uwadze, że nie każdą działalność można poprowadzić w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4. Wysokość kapitału zakładowego
Nie może być on niższy niż 5 000 złotych. Należy podać również czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

5. Liczba i wartość nominalna udziałów
Należy określić liczbę udziałów i ich wartość nominalną objętych przez poszczególnych wspólników.

6. Czas trwania spółki
Można określić go datą , upływem określonego czasu, jak również po osiągnięciu określonego celu. Wspólnicy mogą także zawiązać spółkę na czas nieokreślony.  

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej oficjalnej stronie.

 
Komentarze (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]