Spółka z o.o. non profit
 Oceń wpis
   


Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być poprowadzona w innym celu niż osiąganie zysku, np. do zadań społecznych.

Spółka taka może zostać założona przez osoby fizyczne oraz prawne w tym także fundacje i stowarzyszenia. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jest ona najważniejszym dokumentem spółki, który określa jej cele, strukturę, a także liczbę oraz wysokość udziałów. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa, iż spółka z o.o. niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, a także przeznaczająca całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczająca  zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników ma prawo prowadzić działalność pożytku publicznego, dzięki czemu może skorzystać ze środków publicznych, a także ma prawo ubiegać się o status organizacji o charakterze pożytku publicznego. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego z prowadzonej działalności. Sprawozdania te muszą zostać zatwierdzone przez wszystkich wspólników, a następnie wraz z odpowiednimi uchwałami złożone w urzędzie skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej
oficjalnej stronie

Komentarze (0)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 Oceń wpis
   

 Prowadzenie działalności gospodarczej, to marzenie niejednej osoby. Cóż, trudno się temu dziwić, bo kto nie pragnie być samemu dla siebie szefem? Żadnych narzuconych zadań, czasu pracy, terminów, a do tego samodzielne podejmowanie decyzji, ale i branie za nie odpowiedzialności.

Prowadzenie działalności gospodarczej to jednak przede wszystkim ogromne ryzyko. Należy zatem mieć na uwadze, że prócz upragnionego sukcesu możemy popaść w poważne problemy, które mogą przyczynić się nawet do bankructwa.

Aby jednak zminimalizować szanse na tak czarny scenariusz stosuje się zarządzanie ryzykiem. Oznacza ono podejmowanie decyzji oraz realizację działań, które mają prowadzić do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka.
Termin ten obejmuje procesy diagnozy oraz sterowania ryzykiem.
Co ważne zarządzanie ryzykiem wraz z upływem czasu ulega nieustannym zmianom. Nie ma możliwości określenia ścisłego schematu działań na poszczególnych rynkach, które pozwolą nam zachować określonym poziom ryzyka, gdyż sam rynek ulega nieustannym modyfikacjom.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej oficjalnej stronie

 

Komentarze (0)
Organy spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Jej funkcjonowanie określone jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Obecnie w Polsce spółka z o.o. jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania.


Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy - zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach komisję rewizyjną lub radę nadzorczą.


Zarząd spółki:

 • jest organem wykonawczym,

 • składa się z przynajmniej jednego członka,

 • prowadzi sprawy spółki,

 • reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Zgromadzenie wspólników:

 • jest organem uchwałodawczym,

 • decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,

 • dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,

 • decyduje o rozwiązaniu spółki.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:

 • są organami nadzorczo-kontrolnymi,

 • sprawują nadzór nad działalnością spółki,

 • są to organy fakultatywne w określonych przypadkach.


 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Oferujemy na sprzedaż także: spółki akcyjne, komandytowe, z o.o. komandytowe, komandytowo-akcyjne.
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-07-13 10:00 Co to jest prokura?
2017-06-29 09:27 Zmiana w umowie spółki z o.o.
2017-06-14 12:19 Spółka z o.o. non profit
2017-05-25 11:29 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
2017-05-11 11:36 Sekcje PKD
Najnowsze komentarze
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]
2017-04-19 09:43
wiadomoscidlaciebie:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Tak, to rozwiązanie zgodne z prawem :)
2017-04-19 09:41
Maciej5858:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Czy to jest bezpieczne rozwiązanie?
2017-02-08 11:33
Kamil2525:
Otoczenie przedsiębiorstwa
Bardzo ważne jest, aby brać te czynniki pod uwagę decydując się na rozwój przedsiębiostwa
2016-12-28 12:25
wiadomoscidlaciebie:
Etapy rejestracji spółki przez Internet
Tak, na życzenie Klienta.