Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
 Oceń wpis
   
Kodeks spółek handlowych określa elementy, które muszą znajdować się na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należą do nich:

1. Firma spółki
Nazwa może być dowolna. Nie ma obowiązku umieszczenia w niej danych wspólników. Warto jednak sprawdzić czy jakiś nasz konkurent oby na pewno nie działa na rynku pod podobną nazwą.

2. Siedziba spółki
Siedzibą jest miejscowość, w której siedzibę ma zarząd spółki. Adres spółki nie jest umieszczany na umowie.
Siedziba spółki określa odpowiednie właściwości sądu rejestrowego, urzędu ubezpieczeń społecznych oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. 

3. Przedmiot działalności spółki 
Określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD. Warto mieć na uwadze, że nie każdą działalność można poprowadzić w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4. Wysokość kapitału zakładowego
Nie może być on niższy niż 5 000 złotych. Należy podać również czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

5. Liczba i wartość nominalna udziałów
Należy określić liczbę udziałów i ich wartość nominalną objętych przez poszczególnych wspólników.

6. Czas trwania spółki
Można określić go datą , upływem określonego czasu, jak również po osiągnięciu określonego celu. Wspólnicy mogą także zawiązać spółkę na czas nieokreślony.  

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej oficjalnej stronie.

 
Komentarze (0)
Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?
 Oceń wpis
   
Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zdać sobie sprawę z tego, że wiąże się to szeregiem różnych opłat.
Pierwszą z nich jest opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jej wysokość zależy przede wszystkim od kapitału zakładowego. Przedsiębiorcy wnoszący bardzo wysoki wkład mogą pocieszyć się maksymalnymi stawkami wprowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości. 
Kolejna opłata związana jest ze sporządzeniem odpisów. Wynosi ona 6 zł za każdą rozpoczętą stronę netto. Dalszy ciąg kosztów wiąże się ze złożeniem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (500 zł) oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).   
Następną opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość to 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt stworzenia umowy spółki, wpis do KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym. Następny krok stanowi potwierdzenie podpisów członków zarządu (20 zł za podpis).
 
 
Komentarze (0)
Likwidacja, a wypowiedzenie umowy o pracę
 Oceń wpis
   

Przedsiębiorcy, których działalność przechodzi w stan likwidacji zmuszeni są do zerwania umowy o pracę pomiędzy nimi, a ich pracownikami. Zakończenie stosunków pracy z przyczyn likwidacyjnych powinno zostać dokonane w dniu otwarcia likwidacji pracodawcy. Wcześniejsze czynności z tego tytułu są nieuzasadnione i nieprawidłowe z punktu widzenia prawa. 

Podczas zwolnień do każdego z pracowników należy zastosować odpowiedni ustawowo okres wypowiedzenia. W przypadku likwidacji warunkowo może on zostać skrócony z maksymalnych trzech miesięcy do jednego miesiąca. Będzie się to wiązało natomiast z koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia związanego z pozostałą częścią wynagrodzenia.

Mimo iż Kodeks pracy zawiera przepisy, które w przypadku zwolnień obejmują szczególną opieką pracowników w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży oraz osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem, to likwidacja firmy uprawnia pracodawcę do zerwania z nimi umowy.


 


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze komentarze
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]
2017-04-19 09:43
wiadomoscidlaciebie:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Tak, to rozwiązanie zgodne z prawem :)
2017-04-19 09:41
Maciej5858:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Czy to jest bezpieczne rozwiązanie?