Informacje w umowie spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Umowa spółki z o.o.  jest dokumentem w którym określa się dane podmiotu oraz zasady jego funkcjonowania. Przedsiębiorcom pozwala się dowolnie formułować treść umowy spółki z o.o. poda warunkiem, że nie zabraknie w niej kilku najważniejszych elementów:

 - nazwy spółki,

 - siedziby spółki,

 - przedmiotu działalności,

- wysokości kapitału zakładowego,

 - informacji o możliwości posiadania przez wspólnika więcej niż jednego udziału,

 - informacji o zasadach reprezentacji spółki,

 - liczby i wartości nominalnej udziałów,

 - czasu jej trwania, jeśli jest określony.

Poza informacjami, które obowiązkowo muszą się znaleźć  w umowie spółki z o.o., warto jest dodać informacje o:

1. sposobie pokrycia kapitału początkowego, 

2. możliwości późniejszego podwyższenia kapitału zakładowego,bez konieczności wprowadzania zmian w umowie,

3. prawie do powoływania członków zarządu i ich odwoływania,

4. składzie pierwszego zarządu i jego kadencji itp.

Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć w KRS, rejestrując spółkę z o.o. - kliknij!

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Co warto wiedzieć o KRS?
 Oceń wpis
   

 Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi jeden z najważniejszych etapów tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej na temat tego rejestru.

KRS to rejestr powszechny, działający dopiero od 2001 roku. W tym czasie zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy.

KRS obejmuje on 3 odrębne rejestry: 
1. Rejestr Przedsiębiorców, 
2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
3. Rejestr dłużników niewypłacalnych. 

Krajowy Rejestr Sądowy ma dwie podstawowe funkcje, którymi są:
  • funkcja informacyjna - rejestr ten stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach będących w obrocie gospodarczym. 
  • funkcja legalizacyjna - wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych (nadawanie osobowości prawnej).
 
Od 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości istnieje możliwość korzystania z wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych na w KRS. 
Komentarze (0)
Przyznanie i powołanie prokury
 Oceń wpis
   

 Prokura stanowi specjalny rodzaj pełnomocnictwa przyznawany osobie fizycznej, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osobą ta nazywana jest prokurentem. Natomiast udzielającą prokury jest jednostka gospodarcza, prowadząca działalność podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Przyznanie prokury należy uczynić na piśmie. Obowiązuje ona od momentu sporządzenia dokumentu, lecz należy ją dodatkowo zamieścić w danych spółki, znajdujących się w KRS. Udzielenie prokury  upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych wiążących się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie dotyczy jednak zbywania i obciążania przedsiębiorstwa bądź jego nieruchomości. W tym celu konieczne jest pełnomocnictwo ogólne.

W celu odwołania prokury wystarcza oświadczenie jednego wspólnika bądź członka zarządu, lecz prokura wygasa również w wyniku:

 - wykreślenia z rejestru, ogłoszenia upadłości,

 - otwarcia likwidacji,

 - przekształcenia przedsiębiorstwa,

 - śmierci prokurenta lub w skutek częściowej lub całkowitej utraty zdolności do czynności prawnych przez prokurenta.

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]