Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Oceń wpis
   

zarząd spółki z o.o.Zarząd w spółce z o.o. jest jednym z najważniejszych organów. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych musi on składać się z co najmniej jednego członka, którym może, choć nie musi być jednym ze wspólników. To właśnie udziałowcy, o ile umowa nie stanowi inaczej, posiadając prawo do odwoływania i powoływania zarządu.

Członkiem zarządu może być osoba nieprzebywająca aktualnie na terenie naszego kraju, jeżeli jest ona obcokrajowcem i przebywa w Polsce dłużej niż 30 dni musi ubiegać się o pozwolenie na pracę, chyba, że pochodzi z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli nie wskazuje tak umowa, to w przypadku spółki posiadającej jednego, bądź dwóch wspólników, nie ma obowiązku powoływania tego organu,

Regulamin zarządu, przepisy prawa i postanowienia umowy stanowią dla zarządu podstawy działania, określając ich prawa oraz zakres obowiązków.

Mandat członka zarządu wygasa w dniu odbycia się Zgromadzenia Wspólników mającego na calu zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w którym osoba pełniła funkcję członka zarządu. Traci on również swoją ważność w przepadku jego śmierci, odwołania czy rezygnacji.

Członek zarządu posiada prawo do prowadzeni spraw spółki oraz jej reprezentowania na płaszczyźnie pozasądowej i sądowej. 

Komentarze (0)
Załączniki do wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

załączniki do wniosku do krs

Aby wniosek o wpis do KRS został rozpatrzony pozytywnie musi on spełniać pewne wymogi. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przedsiębiorca chcąc założyć własną firmę zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji i przedłożenia jej w odpowiedniej instytucji. Dokumenty, bez których nie założysz spółki z o.o.:

- umowa spółki w formie aktu notarialnego w dwóch egzemplarzach:
- uchwala wspólników o powołaniu zarządu (jeśli nie zawiera jej akt notarialny),
- oświadczenie członków zarządu dotyczące opłacenia kapitału zakładowego,

- lista wspólników wraz z listą udziałów i ich wartością nominalną,
- lista nazwisk i adresów członków zarządu,
- formularz NIP-2,
- dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu stanowiącego adres rejestrowy spółki, - formularz GR-1 umożliwiający zgłoszenia spółki do rejestru REGON,
- potwierdzenie uregulowania opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Są to obowiązkowe załączniki dla każdego wniosku, jeżeli zabraknie któregoś z nich, przedsiębiorca zobligowany będzie do jego dostarczenia w późniejszym terminie, co spowoduje że cały proces rejestracji ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Komentarze (0)
Nazwa firmy.
 Oceń wpis
   

nazwa firmyKażdy kto planuje rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podjęcia wielu poważnych decyzji. Każda z nich musi być dobrze przemyślana, ponieważ na sukces firmy składa się każdy, nawet jej najmniejszy element i często zupełnie bagatelizowane aspekty warunkują jej powodzenie. Jednym z nich jest nazwa firmy.

Kwestię nazwy firmy, w zależności od wyboru formy podmiotu reguluje wiele przepisów prawnych takich jak Kodeks Cywilny czy Kodeks Spółek Mandolowych.
Bardzo ważne jest aby w znacznej mierze odróżniała się od nazw innych przedsiębiorstw i pod żadnym pozorem nie wprowadzała w błąd co do przedmiotu czy miejsca działalności.


SPÓŁKA CYWILNA nazwa musi zawierać imiona, bądź pierwszą literę imienia i nazwiska w pełnej formie wszystkich udziałowców i dopisek S.C lub Spółka Cywilna,

SPÓŁKA KOMANDYTOWA nazwa powinna zawierać nazwisko jednego lub wielu komplementariuszy i oznaczenie SP.K. W sytuacji gdy komplementariuszem jest osoba prawna nazwa powinna zawierać jej pełną firmę.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA nazwa powinna składać się z nazwiska komplementariuszy, lub jednego z nich i dopisek S.K.A albo spółka komandytowo-akcyjna.

SPÓŁKA PRAWNA nazwa spółki z o.o. może przybrać dowolną formę, jednak musi zawierać oznaczenie wskazujące formę prawną,

SPÓŁKA JAWNA musi w niej zostać zawarte nazwisko lub nazwa co najmniej jednego z udziałowców i dopisek spółka jawna albo SP.J.

SPÓŁKA PARTNERSKA nazwa powinna składać się z co najmniej jednego nazwiska partnerów i oznaczenie i partnerzy, spółka partnerska lub SP.P. 

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]