Co to jest spółka z o.o. w organizacji?
 Oceń wpis
   

spółka z o.o. w organizacji

Spółką z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji nazywamy specyficzny, tymczasowy podmiot, który w wyniku podjęcia działań i uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się pełnoprawną spółką z o.o, albo jeżeli owe działania zostaną zaniechane zostanie zlikwidowany.


Podmiot ten powstaje w wyniku podpisania umowy spółki przez jej wspólników, od tego momentu mają oni aż pół roku na to, aby zgłosić go do sądu rejestrowego. Jeżeli nie spełnią swojego obowiązku wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne. Doprowadzi to do konieczności zwrotu wierzytelności osób trzecich oraz wszelkich wkładów jakie zostały wniesione. Za przeprowadzenie całej procedury odpowiedzialny będzie zarząd, a jeżeli nie został on wcześniej powołany, Zgromadzenie Wspólników będzie zobligowane do wybrania likwidatora. Kiedy zatwierdzone zostanie sprawozdanie likwidacyjne, spółka straci byt prawny i niemożliwe będzie ponowne jej zawiązanie na bazie tej samej umowy.

Jak już wcześniej wspominałam, jest to podmiot o charakterze przejściowym, wszystkie firmy będące w organizacji mają prawny obowiązek informowania o tym, że nie pozyskały jeszcze wpisu do KRS. Robi się to poprzez zamieszczanie na wszelkich pismach, zamówieniach handlowych itp. dopisku w organizacji.

Spółki w organizacji posiadają zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w obrocie gospodarczym, a także w swoim imieniu występować przed sądami czy urzędami. W środowisku biznesowym, jednostkę taką zwykło się nazywać ułomna osobowością prawną, ponieważ nie posiada osobowości prawnej ale może zaciągać zobowiązania czy nabywać praw. Przed uzyskaniem wpisu, może postarać się o NIP czy REGON, którymi będzie się posługiwać po zakończeniu rejestracji.

Komentarze (0)
Zakładanie spółki online.
 Oceń wpis
   

zakładanie spółek

Rejestracja spółki to uciążliwy,długotrwały i skomplikowany proces. Wiąże się z koniecznością sporządzenia umowy, formularzy i wniosków, które następnie należy przedłożyć w wielu urzędach. Na ich rozpatrzenie czeka się czasem miesiącami, a każdy nawet najmniejszy błąd, o który nie trudno, sprawia że nasz wniosek zostaje odrzucony i następuje konieczność powtórzenia całej procedury. Istnieje jednak alternatywne rozwiązania dla tradycyjnej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jest nim rejestracja online.

Stanowi ono znaczne ułatwienie, sprowadza się w zasadzie do wykonania kilku prostych kroków, po których wykonaniu będziemy mogli cieszyć się własną działalnością gospodarczą po upływie zaledwie doby.

Zanim rozpoczniemy rejestrację, powinniśmy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, związanym z zakładaniem firmy za pośrednictwem systemu S24, pozwoli nam to uniknąć pomyłek, oraz nieprzyjemności związanych z długotrwałym oczekiwaniem na odpowiedź z sądu.
Kolejnym naszym krokiem musi być założenie konta w systemie udostępnianym na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Niezbędne będą nam do tego w zasadzie tylko podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres czy numer dowodu osobistego, które pozwolą zweryfikować naszą tożsamość. W następnej kolejności będziemy musieli przystąpić do sporządzenia wniosku i  umowy spółki. Jest to o wiele prostsze rozwiązanie niż w przypadku standardowego zakładania spółki, ponieważ korzysta się w tym przypadku ze wzorca umowy, który wymaga w zasadzie tylko i wyłącznie uzupełnienia danych firmy. Potem konieczne będzie potwierdzenie stworzonych dokumentów w sposób teleinformatyczny, czyli poprzez złożenie na nich swojego elektronicznego podpisu. W momencie zakończenia tej czynności, utracona zostanie możliwość dokonania jakiejkolwiek zmiany w umowie spółki. Następnie naszym obowiązkiem będzie wysłanie wniosku i umowy, do których dołączyć trzeba będzie jeszcze listę z danymi wszystkich wspólników oraz ich oświadczenia dotyczące wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego. 

Na tym w zasadzie zakończy się nasz udział w rejestracji spółki, pozostanie tylko czekać na rozpatrzenie naszego wniosku, co powinno zostać wykonane do 24 godzin.

Zakładanie spółki jeszcze nigdy nie było tak szybkie i tak proste! System funkcjonuje w naszym kraju od stycznie 2012 roku i korzysta z niego coraz większa liczba przedsiębiorców. 

Komentarze (0)
Podwójne opodatkowanie.
 Oceń wpis
   

opodatkowanie spółki

Pomimo faktu, że spółka z o.o.
należy do najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności oprócz zalet posiada również i wady. Pozytywnych aspektów jej prowadzenia jest przeważająca liczba, głównym z nich jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli. Za największy jej minus uważa się podwójne opodatkowanie.


Wszystkie spółki kapitałowe, w tym spółki z o.o. podlegają
opodatkowaniu dochodowemu od osób prawnych-CIT w wysokości 19% , który płacony jest od dochodu przedsiębiorstwa odliczając koszty ich uzyskania. Rozliczenia należy dokonać do 20dnia każdego miesiąca, perzy wykorzystaniu formularza CIT-2.

Zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych w umowie spółki musi zostać określony sposób dysponowania wygenerowanym zyskiem. Można go wykorzystać na pokrycie wcześniej poniesionych strat, wpłacony na fundusz zapasowy albo wypłacony wspólnikom pod postacią dywidend. Jeżeli właściciele zdecydują się na ostatnią z wymienionych przeze mnie opcji nałożony zostanie kolejny podatek-
zryczałtowany podatek od osób fizycznych, również w wysokości 19%. Decyzja o wypłacie tych pieniędzy podejmowana jest na zgromadzeniu wspólników, po zakończeniu każdego roku obrotowego. Nie nakłada ona jednak obowiązku podatkowego, zostaje on nałożony dopiero w momencie wypłacania funduszy, lub w momencie powiększania kapitału zakładowego środkami będącymi wcześniej częścią kapitału zakładowego czy rezerwowego. Podwójnego opodatkowania unika się jedynie w momencie przekazywania zysków na fundusze specjalne czyli kapitał rezerwowy czy zapasowy.

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]