Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
 Oceń wpis
   

Założenie własnej działalności gospodarczej to dla każdego przedsiębiorcy ogromna szansa. Decydując się na jej zarejestrowanie podejmuje on jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Niezliczona liczba ambitnych ludzi, pragnących dokonać pewnych zmian w swoim życiu każdego dnia postanawia zarejestrować swoją firmę. Chcą oni przede wszystkim zwiększyć swój majątek,ale nie tylko. Jedną z najważniejszych ich motywacji jest chęć wprowadzenia w życie swoich wizji czy poddania próbie swoich pomysłów, kolejnym nadanie sobie możliwości podejmowania decyzji, zarządzania i zyskanie statusu szefa.

Najczęściej wybieraną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się on a nieliczoną ilością korzyści, z których największą jest zminimalizowanie praktycznie do minimum ryzyka konieczności odpowiadania za jej zobowiązania.

Proces rejestracji nie należy do najłatwiejszych procedur, wiąże się on z koniecznością skompletowania wielu dokumentów i złożenia odpowiednich wniosków w urzędach. Powiązany jest z koniecznością oczekiwania na rozpatrzenie naszych podań więc jest czasochłonny. Na szczęście przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. Mają oni możliwość skorzystania z usług doradców księgowych, którzy w ich imieniu zajmą się rejestracją lub skorzystać z możliwości zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet. Nic więc dziwnego, że ta forma prowadzenia działalności zyskuje na popularności.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można powołać niemal w każdym celu, jest to bardzo elastyczna forma i niezwykle dostępna.

Mogą ją założyć:

- osoby fizyczne,
- osoby prawne ( na przykład inne spółki kapitałowe),
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółka jawna),

Jedynym ograniczeniem dotyczącym rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przepis wskazujący, że j
ednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana  przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszystkie wyjaśnienia dotyczące tego przepisu znaleźć można w Kodeksie Spółek Handlowych, w którym znajduje się również dokładny wykaz podmiotów zdolnych do założenia spółki z o.o.

Komentarze (0)
Spółka cicha
 Oceń wpis
   

cicha spółka

Jest to taka forma działalności gospodarczej, w której występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich, nazywany cichym wspólnikiem dysponuje majątkiem rzeczowym i finansowym, który udostępnia na rzecz drugiego wspólnika- jawnego, zajmującego się prowadzeniem działalności zarobkowej we własnym imieniu. Jest to rodzaj odmiennej umowy cywilnoprawnej dwóch stron.

Wspólnik cichy posiada prawa do udziału w zyskach, których wysokość regulowana jest za pomocą umowy. Jeżeli wysokość udziału nie zostanie określona w umowie, ustala się ją zgodnie z zasadą słuszności. Sytuacja ma się podobnie w związku ze stratami, jednak udział w startach nie może przekroczyć wkładu przez niego wniesionego. Wspólnik ten może zyskać również dodatkowe uprawnienia, np. do kontrolowania przedsiębiorstwa, ale takie postanowienia muszą zostać zawarte w umowie. Ma prawo do przeglądania dokumentów i ksiąg w celu sprawdzenia informacji zawartych w rocznym bilansie. Może także, na 6 miesięcy do zakończenia się roku obrotowego, wypowiedzieć spółkę, albo żądać odszkodowania w przypadku jej rozwiązania.

W kontaktach z osobami trzecimi jedynym właścicielem przedsiębiorstwa jest przedsiębiorca, cichy właściciel dla nich nie istnieje, a co za tym idzie nie odpowiada on za jakiekolwiek zobowiązania wobec nich.

Wspólnik jawny natomiast posiada pełne prawo do wkładu wniesionego przez drugiego wspólnika, ale w zamian za to zobowiązany jest wypłacać mu sprawiedliwy udział w zyskach.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej, aby możliwe było udowodnienie treści jej postanowień w razie konfliktu.Komentarze (0)
Procedury wykonywane po likwidacji spółki.
 Oceń wpis
   

zamknięcie spółki

Na zakończeniu właściwej procedury
likwidacyjnej obowiązki zarządu, wspólników i likwidatorów się nie kończą, muszą oni jeszcze zamknąć sprawy związane ze spółką, oraz uregulować niektóre kwestie.

Najpierw trzeba 
sporządzić sprawozdanie likwidacyjne, co musi to zostać zrobione nie później niż po 3 miesiącach od dnia bilansowego i na dzień poprzedzający zwrot majątku wspólnikom. 

Po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wspólników, dokonuje się 
podziału pozostałego majątku pomiędzy udziałowców. Może to zostać zrobione dopiero po upływie 6 miesięcy od momentu otwarcia likwidacji i ogłoszenia tego w Monitorze Sądowym.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, majątek przydziela się w zależności od udziałów.

(W sytuacji gdy majątek zostanie już podzielony, a wierzyciel, który nie zgłosił sowich roszczeń w terminie upomni się o zwrot, wspólnicy nie mają obowiązku oddawania otrzymanych środków.)

Kolejnym obowiązkiem jaki musi zostać wypełniony po likwidacji spółki jest 
sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych. 

Na dzień likwidacji (dzień dokonania zwrotu majątku udziałowcom)
 oba sprawozdania muszą zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, którzy wybierają również osobę zobligowaną do przechowywania wszystkich akt spółki. Następnie zarówno sprawozdanie likwidacyjne jak i finansowe musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki.

Następnym krokiem jest 
złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie spółki. Musi on zawierać również sporządzone wcześniej sprawozdania, protokół potwierdzający ich zatwierdzenie przez zgromadzenie a także oświadczenie likwidatora dotyczące ogłoszenia tych dokumentów.

Ostatnim etapem jest 
poinformowanie organów państwowych o rozwiązaniu spółki. Należy do Urzędu Skarbowego złożyć zawiadomienie o zamknięciu spółki wraz ze sprawozdaniami oraz informacje dotyczące osoby przechowującej akta oraz miejsca ich archiwizacji.

Należy powiadomić również
 Rejestr Statystyczny i zlikwidować numer REGON, wyrejestrować spółkę jako płatnika składek ZUS a także poinformować bank prowadzący rachunki firmy.Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]