W jakich sytuacjach dochodzi do likwidacji spółki z o.o.?
 Oceń wpis
   

rozwiązanie i likwidacja spółki

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Celem podejmowania takiego działania jest spieniężenie jej majątku oraz ostateczne zamknięcie prowadzonych przez nią spraw.

Wymienić można kilka najczęstszych przyczyn podejmowania decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji:

- przyczyny przewidziane w umowie spółki czyli na przykład zrealizowanie zamierzonych celów lub zakończenie się okresu czasu na jaki została podpisana,
- uchwała wspólników o przeniesieniu siedziby spółki poza granice kraju albo ich decyzja o rozwiązaniu spółki,
- ogłoszenie upadłości spółki.

Może dokonać tego również sąd rejestrowy w sytuacji gdy:

-umowa spółki nie została zawarta lub zawarto ją w sposób nieprawidłowy, odbiegający od określonych norm i przepisów prawnych,
- określony w umowie przedmiot jej działalności jest niezgodny z prawem i realizowanie zamierzeń prowadziłoby do popełnienia czynów karalnych,
- wszystkie osoby w momencie zawierania umowy nie posiadały zdolności do czynności prawnych,
- umowa jest niekompletna, tj. nie zawiera postanowień bezpośrednio dotyczących firmy, kapitału czy przedmiotu jej działalności.

Istnieją jeszcze dwie sytuacje w których sąd rejestrowy może wszcząć likwidację, a mianowicie:

- na żądanie jednego ze wspólników lub członka jednego z organów w przypadku gdy udowodni on na przykład, że osiągnięcie zamierzonych w umowie celów nie jest możliwe do osiągnięcia,
- na żądanie organu państwowego oznaczonego w odrębnej ustawie kiedy uzna, że działalność ta może mieć negatywny wpływ na interes publiczny, zagraża mu lub jest niezgodna z prawem.

Przyczyn rozwiązywania spółki jest znacznie więcej, jednak za każdym razem muszą mieć one podstawy prawne oraz solidne uzasadnienie. Wniosek o likwidacje nie poparty żadnymi argumentami zostaje odrzucony.

Komentarze (0)
Konieczność dokonania zmian w KRS.
 Oceń wpis
   

aktualizacja danych w KRS

Zmniejszenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiło, że popyt na tę formę działalności gospodarczej znacznie wzrósł ponieważ od tego momentu każdy może sobie na nią pozwolić. Ze względu na niezwykle skomplikowany oraz problematyczny proces rejestracji coraz

 większa liczba przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki.

Zakup gotowej spółki to nie jedyne działanie jakie musi podjąć w celu nabycia firmy, a koszt jej zakupu to nie jedyny wydatek jaki poniesiemy. Przede wszystkim należy liczyć się z obowiązkiem dokonania zmian, czyli aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sytuacja, w której nie ma konieczności dokonywania zmian praktycznie nie ma miejsca. Zazwyczaj przedsiębiorca musi dostosować spółkę, oraz sposób jej powadzenia do indywidualnych potrzeb.

Zmiany najczęściej dotyczą nazwy, rodzaju PKD, siedziby, praw wspólników itd.

Sąd ma 2 tygodni na rozpatrzenie naszego wniosku. Zaobserwować można również pewną zależność, wraz ze wzrostem liczby zmian rosną koszty. Zazwyczaj oscylują one około 1000 złotych, ale do tego musimy również doliczyć sumę jaką trzeba przeznaczyć na notariusza, oraz sporządzenie przez niego dokumentów-około 200 złotych.

Czasem zdarza się, ze firmy oferujące gotowe spółki na sprzedaż zajmują się dokonaniem wszystkich zmian w KRS. Bywa też, że podana cena za firmę zawiera już w sobie koszty dokonania omawianych zmian. Należy na to zwrócić szczególną uwagę.


                                                  

Komentarze (0)
Czysta spółka.
 Oceń wpis
   

czysta spółka

Przeglądając ogłoszenia dotyczące sprzedaży spółek najczęściej można spotkać te dotyczące "czystych spółek". Czym one są, co je charakteryzuje?- postaram się pokrótce wyjaśnić.


Są one podmiotami gospodarczy, w związku którymi podjęto się tylko rejestracji, a żadna inna czynność nie miała miejsca.  

Czyste spółki:
- posiadają wszelkie niezbędne dokumenty rejestrowe: NIP, REGON i KRS,
- nigdy nie prowadziły żadnej działalności,
- nigdy nie zaksięgowały żadnej faktury, ani przychodowej, ani kosztowej,
- nie zatrudniały pracowników,
- nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności (co powinno by potwierdzone notarialnie),
- nie zalegają z płatnościami,
- nie posiadają koncesji,
- nigdy nie podpisały umowy z biurem księgowym ani z księgowym,
- nie posiadają i nie posiadały danych kontaktowych,
- nie miała żadnych uchwał ani protokołów,
- nie udzielała żądnych pełnomocnictw,
- nie była stroną w postępowaniach sądowych,
- nie była stroną żadnej umowy.

Wszystkie te cechy można sprowadzić do jednej- "czysta historia", oznacza to, że od momentu rejestracji przebywała ona w stanie uśpienia.


Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]